ONE TEAM - GREAT SOLUTION

Nhà máy Nestle - Route 66

Nhà máy Nestle - Route 66

a

Thông tin dự án

Chủ đầu tư:
Nestle Vietnam
Địa điểm:
KCN Amata, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Gói thầu:
Thi công kết cấu, hoàn thiện