ONE TEAM - GREAT SOLUTION

Nhà máy Regina Miracle International Việt Nam – Giai đoạn 4

Nhà máy Regina Miracle International Việt Nam – Giai đoạn 4

Đang cập nhật

Thông tin dự án

Chủ đầu tư:
Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam
Địa điểm:
Khu Đô thị - Công nghiệp - Dịch vụ VSIP Hải Phòng
Thời gian thi công:
8 tháng
Gói thầu:
Thi công kết cấu, hoàn thiện và hệ thống cơ điện