ONE TEAM - GREAT SOLUTION

Nhà máy sợi màu Brotex – Giai đoạn 3

Nhà máy sợi màu Brotex – Giai đoạn 3

a

Thông tin dự án

Chủ đầu tư:
Công ty TNHH Brotex – Việt Nam
Địa điểm:
Khu công nghiệp Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
Thời gian thi công:
5 tháng
Gói thầu:
Thi công kết cấu và hoàn thiện