ONE TEAM - GREAT SOLUTION

NovaWorld Phan Thiết

NovaWorld Phan Thiết

Quy mô 1.000 ha trải dài trên 7 km bờ biển, NovaWorld Phan Thiet là một dự án trọng điểm Novaland đang triển khai tại Bình Thuận. Tham gia dự án, Ricons sẽ triển khai kết cấu, hoàn thiện và cơ điện cho 160 villas.

Thông tin dự án

Chủ đầu tư:
Novaland
Địa điểm:
Phan Thiết
Quy mô:
1.000hecta