ONE TEAM - GREAT SOLUTION

SLP Park Hải Phòng

SLP Park Hải Phòng

Thông tin dự án

Chủ đầu tư:
Công ty SLP
Địa điểm:
KCN Nam Đình Vũ (Khu 1), Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Tp. Hải Phòng
Quy mô:
52.000 m2
Gói thầu:
Thi công kết cấu, hoàn thiện và lắp đặt cơ điện