ONE TEAM - GREAT SOLUTION

Trung tâm Thương mại Big C Bắc Giang

Trung tâm Thương mại Big C Bắc Giang

a

Thông tin dự án

Chủ đầu tư:
Chi nhánh Công ty Cổ phần Bất động sản Việt Nhật  tại Bắc Giang
Địa điểm:
Phường Tân Tiến, Thành Phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Thời gian thi công:
5 tháng
Gói thầu:
Thi công kết cấu & hoàn thiện