ONE TEAM - GREAT SOLUTION

Trung tâm thương mại Big C Hạ Long

Trung tâm thương mại Big C Hạ Long

Đang cập nhật

Thông tin dự án

Chủ đầu tư:
Chi nhánh Công ty Cổ phần Bất động sản Việt Nhật tại Tp. Hạ Long 
Địa điểm:
Phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Quy mô:
Đang cập nhật
Thời gian thi công:
12 tháng
Gói thầu:
Thi công kết cấu, cảnh quan bên ngoài & hạ tầng