ONE TEAM - GREAT SOLUTION

TRUNG TÂM TRIỂN LÃM WTC – THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM TRIỂN LÃM WTC – THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM TRIỂN LÃM WTC – THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG

Thông tin dự án

Chủ đầu tư:
TỔNG CÔNG TY ĐT & PT CÔNG NGHIỆP – CTCP (BECAMEX IDC)
Địa điểm:
BÌNH DƯƠNG
Quy mô:
02 nhà
Thời gian thi công:
4 tháng
Gói thầu:
Thi công