ONE TEAM - GREAT SOLUTION

Trường liên cấp Quốc tế Singapore - SIS

Trường liên cấp Quốc tế Singapore - SIS

a

Thông tin dự án

Chủ đầu tư:
Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư PEGASUS
Địa điểm:
Khu đô thị mới C2 Gamuda Gardens, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Thời gian thi công:
168 ngày
Gói thầu:
Thi công xây dựng phần ngầm, thân và hoàn thiện