ONE TEAM - GREAT SOLUTION

Văn phòng Nguyễn Lâm

Văn phòng Nguyễn Lâm

aaa

Thông tin dự án

Chủ đầu tư:
Công ty cổ phần Đầu tư Nguyễn Lâm 
Địa điểm:
133 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, Tp. HCM
Quy mô:
2 tầng hầm, 14 tầng lầu