ONE TEAM - GREAT SOLUTION

VICTORIA VILLAGE

VICTORIA VILLAGE

Đang cập nhật

Thông tin dự án

Chủ đầu tư:
泰平房地产商业股份公司
Địa điểm:
THANH MY LOI 病房,第 2 区,胡志明市,越南