TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS Xây Dựng Phồn Vinh - Hoàn Thiện Khát Khao

TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS

Xây Dựng Phồn Vinh - Hoàn Thiện Khát Khao

Sắc màu Giáng sinh tại công trường Ricons

Sắc màu Giáng sinh tại công trường Ricons

01-09-2020

Vào mùa Giáng sinh, các công trường Ricons lại rộn ràng trang hoàng không gian làm việc bằng những mô hình cây thông vô cùng đặc sắc với những chất liệu có s...

Hình ảnh khác